Inwestowanie w zdrowie osób aktywnych zawodowo szansą na poprawę wydajności pracy i oszczędności dla pracodawcy