Wspieranie pracowników w dbaniu o zdrowie to inwestycja - wyniki 9. raportu "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2023"