Pandemia nadgryzła Polakom zęby. Dentyści zaniepokojeni