Polacy mają małą wiedzę na temat kleszczy i chorób odkleszczowych