Piotr Soszyński w zarządzie Telemedycznej Grupy Roboczej