Prywatny sektor zdrowia testuje nowe rozwiązania w diagnostyce i leczeniu. Publiczne placówki mogą korzystać z jego doświadczeń