Co dziesiąta osoba na świecie zagrożona częściową lub trwałą utratą słuchu