Bezpieczne ferie: co robić, gdy dziecko złamie lub wybije ząb?