Zdrowsze społeczeństwo to lepiej funkcjonująca gospodarka