Ponad połowie dolegliwości związanych z widzeniem można zapobiec