Partnerstwo sektora publicznego z prywatnym będzie tylko z korzyścią dla pacjentów