Artur Białkowski dla PMR: obecnie najważniejsze jest zachęcanie możliwie największej liczby pacjentów do zmiany stylu życia i większej aktywności fizycznej