Liderzy ochrony zdrowia w miarę wychodzenia z pandemii przewartościowują priorytety