Tylko w 15 proc. wypadków komunikacyjnych udzielana jest pierwsza pomoc