Jak często u dentysty, czyli kiedy przegląd, zdjęcie RTG, higienizacja, fluoryzacja i wymiana plomby?