Fundacja Medicover przyznała Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji – Queen Silvia Nursing Award