Dyrektor Medyczny Medicover członkiem Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita w Gdańsku