Na Dzikiej powstało centrum dentystyczne w klimacie przedwojennej Warszawy