100 dzieci z Ukrainy trafiło na przeglądy do dentystów z Łodzi