Polacy tracą uśmiech. Bezzębie i ubytki wciąż powszechne