Klinika Kardiochirurgii Szpitala Medicover z rekordem operacji w 2021 roku