Czy ustawa o sieci szpitali może ograniczyć dostęp do opieki kardiologicznej mieszkańcom południa Warszawy i Mazowsza?